[wpml_language_selector_widget]
No cure no pay
Jarenlange ervaring
24 Maanden garantie

Privacy beleid

Outboard Care respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat is gericht op volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.
Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/.
Totdat u het gebruik van cookies en andere trackingapparaten accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Door deze website te blijven bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben opgenomen.
De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") https://outboardcare.com.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Outboard Care: Hardware Care, gevestigd te Middelweg 37, 5253 CE Nieuwkuijk, KvK-nummer: 71641696 .

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult afzien van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukpleger te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen: vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via het internet voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 3. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van verdere (juridische) stappen tegen de beheerder.
 4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (oneigenlijk) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade van u (terug) te vorderen.

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Outboard Care en (een) externe verwerker(s) .
 2. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). 
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register. 
 5. Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen wij bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@outboardcare.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen. 
 4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvang je een antwoord van ons. 
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Als informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de beheerder bij het opvragen van deze gegevens aangeven dat deze informatie verplicht is.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen ontvangt van de verzamelaar. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@outboardcare.com.
 2. Uw persoonlijke gegevens kunnen door onze partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Als u niet wilt dat dit gebeurt, stuur ons dan een e-mail op het volgende adres: info@outboardcare.com  
 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website stemt u in met het gebruik ervan, tenzij wij op andere wijze toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

We gebruiken de volgende cookies op onze website:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Artikel 12 - Herzieningen

Wij verzamelen beoordelingen via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur, dient u uw naam, adres en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze informatie met ons, zodat wij de review kunnen koppelen aan uw bestelling. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om uw recensie toe te lichten. Als wij u uitnodigen om een recensie achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen een recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om voor de dienstverlening gebruik te maken van derden, hiervoor hebben wij toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Artikel 13 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze website.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verzamelaar gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd als er een geschil ontstaat over deze voorwaarden, behalve als er een wettelijke uitzondering geldt.

Artikel 15 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Outboard Care, helpdesk@outboardcare.com.

kruiscirkel
nl_NLNederlands